اطلاعاتی در مورد رفتار جوجه تازه هچ شده در دستگاه جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

اطلاعاتی در مورد رفتار جوجه تازه هچ شده در دستگاه جوجه کشی

همه جوجه ها در یک زمان از تخم خارج نمی شوند. و جوجه هایی که تازه مرحله هچ را پشت سر گذاشته اند، به مانند دایناسورهای کوچک می هستند و دائما تلو تلو خورده و و نمی تواند پاهای خود را کنترل کند. بنابراین ممکن است به تخم های دیگر که هنوز هچ را شروع نکرده اند لگد بزنند. این امر ممکن باعث نگرانی شما شود. اما نگران نباشید. لگد زدن جوجه ها به تخم ها در دستگاه جوجه کشی هیچ آسیبی به آنها نمی رساند بلکه شواهد نشان داده است که این عمل جوجه ها را تشویق می کند که هرچه زودتر از تخم خارج شوند.

سر از تخم درآوردن، جدا شدن و جوجه ریزی در دستگاه جوجه کشی انرژی زیادی از جوجه ها می گیرد. بنابراین جوجه ها بعد طی کردن این مراحل و خارج شدن از تخم نیاز به استراحت کردن به منظور قوی شدن دارند. بنابراین ممکن است جوجه های تازه متولد شده تلو تلو خورده و یکدفعه سقوط کنند. اگر تا به حال هرگز این اتفاق را ندیده اید، ممکن است برای شما ناراحت کننده باشد زیرا در این حالت به نظر می رسد که جوجه در دستگاه جوجه کشی سقوط کرده و مرده است. اما اینگونه نیست. در واقع او فقط خوابیده است. بنابراین بهتر است او را به حال خود رها کنید. به خوبی خوب خواهد شد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :