اهمیت 5 روز آخر جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

5 روز آخر جوجه کشی بسیار مهم است.و بر روی موفقیت هچ بسیار اثر می گذارد. کمی ناراحت کننده است وقتی افراد تمام مراحل را طی می کنند ولی در آخرین مرحله نسبت به باز کردن درب دستگاه جوجه کشی عجله می کنند. به محض اینکه شما درب دستگاه جوجه کشی را باز می کنید، رطوبت دستگاه جوجه کشی آزاد شده و هوای خشک جایگزین آن می شود. و این باعث می شود جوجه به غشاء بچسبد و باعث از بین رفتن چند جوجه می شود. این یعنی نباید دستگاه جوجه کشی را تا قبل از روز 23 باز کرد. توصیه می شود که در روز 20 از جوجه کشی آخرین دریچه را به دستگاه جوجه کشی وصل شود. این باعث می شود در آخرین روزهای جوجه کشی رطوبت کافی در دستگاه جوجه کشی وجود داشته باشد و تخم ها به جوجه تبدیل شوند.

هنگامی که اولین جوجه از تخم خارج می شود، متوجه خواهید شد که در دستگاه جوجه کشی فضای زیادی اشغال خواهد شد و دیگر شما قادر نخواهید بود داخل دستگاه جوجه کشی را ببینید. اگر تمام پنجره اشغال شد، دریچه را که روزنه را با فلز خود پوشانده بود جدا کنید و آن را به صورت وارونه قرار دهید. این اجازه می دهد تا کمی رطوبت خارج شود. با این کار بعد از یک ساعت و یا بیشتر داخل دستگاه جوجه کشی را خواهید دید. اگر این کار باعث خشک شدن پنجره دستگاه جوجه کشی نشد، فقط کمی دریچه را از سوراخ دستگاه جوجه کشی کمی دور کنید.و بعد از یک ساعت دوباره بررسی کنید.

در روز بیست و سوم جوجه ها برای خارج شدن از دستگاه جوجه کشی آماده خواهند بود و می توانند در منطقه مربوط به جوجه ها قرار بگیرند.  مطمئن شوید که آب آماده است و جوجه ها شروع به خوردن غذای کمی که در جعبه مخصوص به نگهداری از آنها ریخته شده است، می کنند. زمانی که جوجه را از دستگاه جوجه کشی خارج می کنید، نوک او را داخل آب فرو کنید و مطمئن شوید که مقداری آب می خورد. این کار را برای همه آنها تکرار کنید. همچنین از وجود یک وسیله گرم کننده برای آنها اطمینان حاصل کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :