بند ناف متصل به جوجه های تازه متولد شده در دستگاه جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

بند ناف  متصل به جوجه های تازه متولد شده در دستگاه جوجه کشی

گاها جوجه ها بعد خروج از تخم، هنوز پوسته، غشا و یا بند ناف به آنها متصل است به طوری که ممکن است شما متوجه شوید که جوجه حتی نمی تواند بایستد و پوسته پشت خود را جدا کند. نگران نباشید. هنگامی که جوجه خشک شود، خود به خود این زائده جدا می شود. بنابراین جوجه را به حال خود رها کنید.برای قطع این زائده وسوسه نشوید، زیرا ممکن است که شما ناخواسته یک رگ خونی جوجه را پاره کنید. زیرا جوجه بعد از خشک شدن خود به خود این زائده را از خود جدا می کند. پس بهتر است شما هیچ کاری انجام ندهید و دستگاه جوجه کشی را باز نکنید زیرا ممکن است جوجه های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :