تنظیم رطوبت دستگاه جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

بعد از اینکه دستگاه جوجه کشی را به برق وصل کردید، بلافاصله آب اضافه نکنید. اجازه دهید دستگاه جوجه کشی برای حداقل 48 ساعت تثبیت شود، تا مطمئن شوید که رطوبت برای دستگاه جوجه کشی که دارای فن است 99.5 و 101 برای دستگاه جوجه کشی فاقد فن است. در طول تثبیت دستگاه جوجه کشی یک دستگاه رطوبت سنج (دستگاه هایی که رطوبت را اندازه گیری می کنند) تهیه کنید و در داخل اتاق قرار دهید. سطح رطوبت را در اتاق تا بین 50٪ -75٪ ترجیحا 50٪ افزایش دهید. اگر شما در یک محیط مرطوب زندگی می کنند، ممکن است لازم باشد تا رطوبت اتاق دستگاه جوجه کشی را بگیرید. اما با این حال، اگر شما رطوبت را در سطح  50٪ و یا نزدیک به آن، حفظ کنید، بسیار عالی عمل کرده اید. با کنترل رطوبت اتاق، شما خیلی دقیق تر می توانید رطوبت داخل دستگاه جوجه کشی را تنظیم کنید، به ویژه در دستگاه جوجه کشی از جنس فوم. هنگامی که دستگاه جوجه کشی هوای مورد نیاز خود را از محیط اتاق دریافت می کند، حاوی مقداری رطوبت می شود. اگر رطوبت اتاق به 40٪ کاهش یافت، نگران نشوید. تخم مرغ ها مقداری از رطوبت داخل دستگاه جوجه کشی فومی را افزایش می دهند. رطوبت بالا بدتر از رطوبت پایین است. زیرا رطوبت زیاد مانع تبخیر می شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :