خارج کردن جوجه ها از دستگاه جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

خارج کردن جوجه ها از دستگاه جوجه کشی

طول دوره جوجه کشی برای پرندگان مختلف متفاوت است. در مرغ طول دوره جوجه کشی در دستگاه جوجه کشی به طور معمول 21 روز است. یعنی بعد از گذشت 21 از قرار دادن تخم مرغ ها داخل دستگاه جوجه کشی، تخم ها به جوجه تبدیل می شوند. البته گاهی ممکن است این زمان اندکی تغییر کند. بعد از خروج جوجه ها از تخم نباید بلافاصله آنها را از دستگاه جوجه کشی خارج کنیم. زیرا در این زمان جوجه ها خیس هستند و خروج آنها از دستگاه جوجه کشی باعث افزایش تلفات می شود.

هنگام بیرون آمدن جوجه ها از تخم باید آنها را به مدت یک روز (24 ساعت) داخل دستگاه جوجه کشی نگه داریم. این عمل برای خشک شدن آنها لازم است. البته لازم به ذکر است که در این زمان نیازی به اضافه کردن آب و مواد غذایی برای تغذیه جوجه نیست چون جوجه در طول این 24 ساعت از ذخایر زرده برای تغذیه استفاده می کند. پس از گذشت این مدت زمان و خشک شدن کامل جوجه ها زمان خارج کردن آنها از دستگاه جوجه کشی فرا می رسد.

جوجه کشی در دستگاه جوجه کشی 100% موفق نیست و همیشه تعدادی از جوجه های تولید شده بیمار و ضعیف هستند. هیچگاه جوجه های بیمار را با جوجه های سالم در یک جا نگهداری نکنید. بعد از خارج کردن جوجه ها از دستگاه جوجه کشی، جوجه های بیمار را جدا کرده و دور بیاندازید و جوجه های سالم را برای هدف مورد نظر خود (پرورش و یا فروش) استفاده کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :