در brooder جوجه ها به چه مقدار غذا و آب احتیاج دارند؟

10 / 10
از 1 کاربر

در brooder جوجه ها به چه مقدار غذا و آب احتیاج دارند؟

بعد از مرحله هچ جوجه ها باید تا زمان خشک شدن و کرک دار شدن در دستگاه جوجه کشی باقی بمانند. تا زمانی که جوجه ها در دستگاه جوجه کشی هستند نیازی به غذا و آب ندارند. اما بعد از خارج کردن جوجه ها از دستگاه جوجه کشی و انتقال آنها به brooder باید مواد غذایی، ویتامین و آب مورد نیاز آنها را تامین کنیم. در واقع به محض ورود جوجه ها به brooder باید نوک آنها را وارد منبع آب کنیم. برای تامین آب مورد نیاز جوجه ها می توانیم از brooder bottle caps استفاده کنیم. با استفاده از این وسیله منبع آب همیشه در دسترس جوجه ها است و جوجه ها به سرعت نحوه استفاده از آن را یاد می گیرند. همچنین نگران افتادن جوجه ها در ظرف آب نخواهیم بود.

اگر می خواهید از ظرف آب استفاده کنید حتما در داخل آن چند تیله و یا سنگ تمیز قرار دهید که مانع از غرق شدن جوجه ها شود. زیرا در غیر این صورت جوجه ها به راحتی داخل ظرف آب سقوط کرده و غرق می شوند.

از لحاظ مواد غذایی، مقداری غذای اولیه جوجه در کف brooder بپاشید. در روزهای اولیه می توانید از دستمال توالت استفاده کنید زیرا با این کار محل ریختن غذاها تمیز خواهد بود و صدای ریختن غذا آنها را به نوک زدن تشویق می کند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :