دستگاه جوجه کشی چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

تاریخچه

در بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم مجله ای منتشر شد که یک دستگاه جوجه کشی را که دارای "یک جعبه چوبی، آب داغ، و پرده" بود شرح می داد. یکی از اولین روش های جوجه کشی شامل استفاده از حرارت کود پوسیده برای گرم کردن تخم مرغ بود.مصریان روش بهتری از جوجه کشی را ارائه کردند که در آن از یک ساختمان استوانه ای که در قسمت پایین آن یک آتش وجود داشت، استفاده می شد. تخم مرغ ها که انکوبه شدند در یک مخروط معکوس که تا حدی با خاکستر پوشیده شده بود قرار می گرفتند.

تخم مرغ ها در یک سبد بافته شده که در بالای خاکستر بود، قرار داده می شدند. این ساختمان همچنین دارای یک سقف بود که اجازه خروج دود را می داد، اما اجازه ورود بارش به داخل دستگاه را نمی داد. اولین دستگاه جوجه کشی مکانیکی سال 1749 توسط Reamur در پاریس اختراع شد. و اولین ماشین های تجاری توسط Hearson در سال 1881 ساخته شد.

chiken-device1

هدف

انکوباتور دستگاهی است که شرایط محیطی مانند دما و رطوبت مورد نیاز را کنترل می کند. و اغلب برای رشد باکتریایی، جوجه کشی مصنوعی، و یا فراهم کردن شرایط مناسب برای یک واکنش شیمیایی یا بیولوژیکی استفاده می شود. دستگاه جوجه کشی نه تنها برای تخم پرندگان، بلکه برای تخم خزندگان نیز استفاده می شود. و این دستگاه اجازه می دهد که تخم بدون نیاز به مادر جهت تامین گرما، رشد کند. تخم مرغ پس از حدود 21 روز به جوجه تبدیل می شود، اما درگونه های دیگر پرندگان این زمان ممکن است کمتر یا بیشتر طول بکشد. یک دستگاه جوجه کشی قادر به تنظیم محیط مناسب و شرایط  مانند دما ورطوبت برای تبدیل یک تخم مرغ به جوجه است.  به طوری که انکوباتور دقیقا نقش مرغ در حالت طبیعی را برای تخم مرغ ایفا می کند. انکوباتور همچنین با از بین بردن تهدیدات خارجی احتمالی که باعث آسیب رسیدن به تخم می شود، تخم مرغ را به جوجه تبدیل می کند. امکان جوجه کشی گونه های مختلف پرندگان در یک زمان و در یک انکوباتور وجود دارد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :