دلایل عمومی شکست در جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

دلایل عمومی شکست در جوجه کشی:

عمل جوجه کشی به شرایط زیادی بستگی دارد. دستگاه جوجه کشی ، نوع تخم مرغ و بسیار عوامل دیگر در موفقیت عمل هچ و تبدیل شدن تخم به جوجه موثر است در این مقاله به برخی از دلایل شکست در جوجه کشی اشاره می کنیم:

 • نا بارری تخم ها
 • تخم مرغ های غیر طبیعی
 • شرایط آب و هوایی نا مناسب.
 • وجود بیماری در گله.
 • کمبودهای تغذیه ای و / یا تغذیه نادرست.
 • هجوم انگل، مانند کنه.
 • درجه حرارت نا مناسب (در دستگاه جوجه کشی)
 • تخم مرغ های آسیب دیده در طول حمل
 • گله مادر خیلی جوان و یا خیلی پیر
 • ناهنجاری های کرومزومی
 • استفاده از آفت کش ها و یا سموم در نزدیکی دستگاه جوجه کشی
 • ایجاد آلودگی ناشی از محیط، دستگاه جوجه کشی و یا حتی دستان آلوده
 • تهویه ناکافی
 • کمبود ویتامین
 • چرخش نادرست تخم مرغ ها داخل دستگاه جوجه کشی
 • تنظیم نادرست میزان رطوبت
 • حالت های غیر طبیعی جنین
 • کیفیت پوسته ضعیف
 • توسعه دو برابر زرده

هر کدام از این دلایل باعث شکست در جوجه کشی می شود. این عوامل هر کدام در دوره ای خاص از جوجه کشی اتفاق می افتد. بنابراین باید در روزهای مشخص از جوجه کشی به دستگاه جوجه کشی مراجعه کنید و شرایط آن را بررسی کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :