سن تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

سن تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی

یکی از عواملی که بر موفقیت هچ در دستگاه جوجه کشی اثر می گذارد، سن تخم مرغ ها است. تخم مرغ هایی که دارای سن کمتر از 10 روز می باشند بهترین ها برای قرار گرفتن در دستگاه جوجه کشی هستند. تخم مرغ هایی که دارای بیش از 10 روز سن هستند را داخل دستگاه جوجه کشی قرار ندهید زیرا نرخ تبدیل شدن آنها به جوجه کاهش پیدا می کند.

دلایل: تخم مرغها با گذر زمان و بزرگتر شدن از کار می افتند و امکان توسعه جنین و تبدیل آن به جوجه کاهش می یابد.

البته این امر صحیح است اما به خاطر داشته باشید که گفتیم نرخ هچ کاهش پیدا می کند... بنابراین هنوز هم تعدادی از تخم مرغ ها تبدیل به جوجه می شوند، اما تخم مرغ های با سن بیشتر دارای شانس کمتری برای هچ هستند.

بنابراین یکی از راه های افزایش موفقیت در دستگاه جوجه کشی انتخاب تخم مرغ هایی با سن کمتر است. البته عوامل بسیار دیگری نیز در میزان موفقیت هچ تاثیر دارند.

برخی از این عوامل عبارتند از شکل تخم مرغ ها، وزن آنها، دمای تخم مرغ ها، مدت زمان ذخیره سازی تخم ها قبل از قرار گرفتن در دستگاه جوجه کشی و غیره.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :