رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی

رطوبت یکی از عوامل مهم در دستگاه جوجه کشی است که باید کنترل شود. رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی ، دمای نسبی داخل دستگاه را اندازه گیری می کند. میزان رطوبت موجود در دستگاه جوجه کشی بسیار حائز اهمیت است. زیرا اگر رطوبت از یک حدی کمتر شود، پوسته تخم خشک شده و باعث مرگ جنین می شود. این میزان در طول دوره جوجه کشی 45% است و در اواخر دوره  قبل از خروج جوجه از تخم این میزان باید به 65% افزایش پیدا کند. در بعضی از انواع  دستگاه جوجه کشی عمل کنترل رطوبت به صورت اتوماتیک انجام می شود. امکان انجام این عمل به صورت دستی نیز وجود دارد. البته نوع اتوماتیک آن راحت تر و دقیق تر و درعین حال گران قیمت تر است.

رطوبت سنج در تمام انواع دستگاه جوجه کشی صنعتی و دستگاه جوجه کشی خانگی مورد نیاز است.

رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی خرید رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی قیمت رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی فروش رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی خرید اینترنتی رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی فروش اینترنتی رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی بزرگترین مرکز پخش رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی عرضه کننده رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی فروشگاه رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی

رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی