چه مدت باید جوجه های تازه هچ شده در دستگاه جوجه کشی باقی بمانند؟

10 / 10
از 1 کاربر

چه مدت باید جوجه های تازه از تخم درآمده در دستگاه جوجه کشی باقی بمانند؟

در حالت معمول جوجه ها در روز بیست و یکم جوجه کشی از تخم ها خارج می شوند. هنگامی که هچ صورت گرفته و جوجه از تخم خارج می شود، جوجه ها خیس هستند و نباید تا زمانی که به خوبی کرکدار نشده اند از محیط گرم دستگاه جوجه کشی خارج شوند. خارج کردن جوجه ها از دستگاه جوجه کشی درست بعد از خروج آنها از تخم، باعث لرز جوجه ها شده و جوجه ها در اثر سرما به راحتی می میرند.

اما قانون سخت و یا سریعی برای انجام این کار وجود ندارد، زیرا جوجه ها در سرعت های مختلف رشد و توسعه پیدا می کنند. برخی از جوجه ها در عرض یک ساعت کرکدار می شوند و این زمان برای برخی دیگر ممکن است بیشتر طول بکشد، این تا حد زیادی به تعداد جوجه هایی که در یک زمان از تخم خارج شده اند بستگی دارد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :